Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_catproducts' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_brands' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_brands' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_demeveron_1_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
 

           Tổng đại lý:  EVERON - Artemis  HÀN QUỐC

              121 Nguyễn Chí Thanh, ĐĐ, HN        
               55 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN    
               25 Quán Thánh, Ba Đình, HN           

   Hotline: 024.3994.9669 - 09.6232.8862

      Email: everontranduyhung@gmail.com

 

Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm : EP1725

Giá sản phẩm: 0 VND

Sản phẩm cùng loại: Everon Print (hoa & kẻ)


  • Thông tin sản phẩm
Bảng giá bộ chăn ga gối Everon EP1725
Sản phẩm kích cỡ đơn giá
Vỏ chăn 160x200 1.040.000
180x200 1.150.000
200x220 1.390.000
Chăn hè thu 180x220 1.450.000
200x220 1.590.000
Ga phủ 120x190 1.400.000
150x190 1.620.000
160x200 1.740.000
180x200 1.800.000
200x220 2.130.000
Ga chun chần 120x190 760.000
150x190 870.000
160x200 950.000
180x200 1.060.000
200x220 1.240.000
Ga chun 120x190 530.000
150x190 610.000
160x200 630.000
180x200 730.000
200x220 870.000
Vỏ gối trẻ em 35x50 140.000
vỏ gối tựa 45x45 180.000
Vỏ gối đầu 45x65 240.000
Vỏ gối ôm 60x80 150.000
80x100 200.000
Bộ Everonchăn ga (01 Ga phủ+01Vỏ chăn+02Vỏ gối) 150x190 3.490.000
160x200 3.610.000
180x200 3.670.000
200x220 4.000.000 

 


Bảng giá bộ chăn ga gối Everon EP1725
Sản phẩm kích cỡ đơn giá
Vỏ chăn 160x200 1.040.000
180x200 1.150.000
200x220 1.390.000
Chăn hè thu 180x220 1.450.000
200x220 1.590.000
Ga phủ 120x190 1.400.000
150x190 1.620.000
160x200 1.740.000
180x200 1.800.000
200x220 2.130.000
Ga chun chần 120x190 760.000
150x190 870.000
160x200 950.000
180x200 1.060.000
200x220 1.240.000
Ga chun 120x190 530.000
150x190 610.000
160x200 630.000
180x200 730.000
200x220 870.000
Vỏ gối trẻ em 35x50 140.000
vỏ gối tựa 45x45 180.000
Vỏ gối đầu 45x65 240.000
Vỏ gối ôm 60x80 150.000
80x100 200.000
Bộ Everonchăn ga (01 Ga phủ+01Vỏ chăn+02Vỏ gối) 150x190 3.490.000
160x200 3.610.000
180x200 3.670.000
200x220 4.000.000 

 

Liên hệ
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'object_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]